2014

Beste lid, verricht je vrijwilligerswerk in onze club, lees dan voort …

Elke vrijwilliger die in onze club vrijwilligerswerk verricht valt onder de wet van juli 2005, van kracht sinds aug 2006. Elke club heeft naar de vrijwilliger toe een INFORMATIEPLICHT, wij kozen dit te doen via onze website.
Wij passen de tekst steeds aan de meest recente wetgeving aan, kom dus éénmaal per jaar eens een kijkje nemen.

De sociale inspectie wijst erop dat het kenmerk van vrijwilligerswerk de ONBEZOLDIGDHEID is. Om te vermijden dat de vrijwilliger verlies lijdt, kan de organisatie (zij is er niet wettelijk toe verplicht) voorzien in een ONKOSTENVERGOEDING, dit om de kosten die de vrijwilliger maakt in het kader van vrijwilligerswerk te dekken. De organisatie is bovendien verplicht in het afsluiten van een verzekering burgelijke aansprakelijkheid.

De ONKOSTENVERGOEDING kan forfaitair of reëel zijn.

Voornaamste verschillen:

FORFAITAIR: In 2013 mag die niet meer bedragen dan € 32,71 per dag en € 1308,38 per jaar per persoon, voor alle vrijwilligerswerk in welke vereniging dan ook samen. De bedragen zijn geïndexeerd en mogen niet naar boven worden afgerond. Bovendien is een combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met bovenop een terugbetaling van de reële vervoerskosten mogelijk, dit voor maximaal 2000 kilometer per jaar per vrijwilliger. De club dient een vrijwilligersregister bij te houden van zij die forfaitair wensen te werken. Er moeten geen onkostenstukken worden binnengebracht tenzij voor km-vergoeding.

REËEL: De onkosten worden slechts terugbetaald indien de realiteit en het bedrag kunnen gestaafd worden met stukken voor de gemaakte onkosten. Voor verplaatsingsonkosten mag dit maximum € 0,3456 zijn per km (1/1/2013 – 30/6/2013). Reële onkosten kunnen onbeperkt ingediend worden.

Voldoet men aan wetgeving en bij forfait aan opgegeven maxima, dan is geen aangifte voor de belastingen verschuldigd.

Een organisatie die met verschillende vrijwilligers werkt, mag beide vergoedingsystemen gebruiken naargelang afspraak met de vrijwilliger. Maar een vrijwilliger die in één of meerdere organisaties vrijwilligerswerk verricht, mag niet van beide systemen genieten: indien zijn kosten worden vergoed, moet hij eenzelfde systeem van vergoeding kiezen in alle organisaties waar hij vrijwilligerswerk verricht.

De wetgever laat toe dat er mondelinge afspraken hierover zijn tussen vrijwilliger en vereniging. Maar indien je later betwistingen wilt vermijden kan dit ook in onze club schriftelijk.

Deze tekst vind je ook terug op ons formulier over de informatieplicht. Vul het keuzeformulier en de organisatienota in. Zij die kiezen voor het forfait vullen extra een verklaring op eer in. De gehandtekende documenten bezorgen aan je afdelingssecretariaat Paul Pauwels (Ju Jitsu / Escrima) of Joost Deleersnyder (Judo). Ze kunnen ook rechtstreeks naar ons algemeen secretariaat worden verstuurd. Je krijgt een dubbel terug, ondertekend door een clubverantwoordelijke. De organisatienota dient slechts éénmaal ingevuld te worden, tenzij bij wijziging soort vrijwilligerswerk. Het keuzeformulier onkosten en eventueel de verklaring op eer moeten jaarlijks hernieuwd worden.

De meest nauwkeurige informatie vind je bij de federale overheid wetgeving en vergoedingen.