Wij willen onze leden wijzen op hun verantwoordelijkheid om ongevallen ten spoedigste aan te geven na het gebeurde feit. Wacht hier niet mee!

Het is verplicht het Ethias ongevalformulier te gebruiken: download hier of vraag een formulier in de club of daar waar je aan een wedstrijd deelneemt

Je vindt hier ook wat je moet doen , lees het rustig door en stuur het ingevulde formulier door naar Ethias. Alle inlichtingen hoe dit moet staan op het document.

Teneinde verzekerd te blijven, moet je Trainingen en Wedstrijden staken, tot je effectief genezen bent. Je kan dit indien nodig tov de verzekeringsmaatschappij bewijzen met een genezingsattest van de dokter.

Wij wensen je een spoedig herstel toe