Het recht om geen kampioen te zijn

‘ Wij, voorzitter en voltallig bestuur van Satori-Kwai Mortsel vzw verklaren dat:
1. we de positieve waarden van de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven
2. we onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen
3. we het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen, erkennen en aanvaarden
4. we de steun van sponsors en de media verwelkomen, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport
5. daarom onderschrijven we formeel het “Panathlon Charter over de Rechten van het kind in de Sport”. Centraal staat dat elkejongere het recht heeft om kampioen te worden, maar hij heeft evenzeer het recht om geen kampioen te worden. ‘

 

Serge Appels – Voorzitter  –  Leo Van Avermaet, ere-voorzitter

 

Volledige tekst hier.