Escrimadaguur
8-14 jarigen
(2015-2010)
woensdag
zaterdag
19:00-20:00
10:00-11:00
vanaf 14 jaar
(2009 of vroeger)
woensdag
zaterdag
20:00-21:30
11:00-12:30